služby

DENTÁLNÍ HYGIENA SPOJENÁ S LÉKAŘSKOU KONTROLOU

 • Kontrolní preventivní lékařské kontroly probíhají během pravidelných návštěv na dentální hygieně, kdy hygienistka kromě běžné dentální hygieny provede navíc i některá kontrolní vyšetření a připraví pacienta i dokumentaci pro lékaře ke kontrolní prohlídce.
 • Délka kontrolní dentální hygieny s lékařskou kontrolou je celkem 1,5 hod
 • Kontrolní dentální hygiena, kde hygienistka provede následující úkony (trvá 75 min)
  • Kontrolní vyšetření stavu dásní a detekce zánětu a paradentozy (parodontitidy) citlivým parodontologickým vyšetřením
  • zjištění problémů pacienta s čistěním a překontrolování již stanoveného individuálního plánu čištění a opakovaný nácvik efektivní techniky čištění
  • provedení dentální hygieny pomocí nejmodernějšího, nejšetrnějšího a nejúčinnějšího profylaktického přístroje na trhu- EMS Air Fl ow Prophylaxis, kterým se mohou šetrně a efektivně ošetřovat i hluboké parodontální kapsy
  • zjištění estetických a bolestivých problémů na dásních a zubech
  • zhotovení diagnostických malých digitálních RTG snímků ke zjištění mezizubních kazů, kazů pod výplněmi a nánosů zubního kamene v mezizubí
  • zhotovení malých introrálních digitálních RTG snímků bolestivých zubů
 • vlastní konzultace lékaře s pacientem v rámci kontrolní dentální hygieny (trvá 15 min)
  • vyšetření, konzultace a případně stanovení léčebného a cenového plánu
 • domluvení následných termínů ošetření