služby

ČELISTNÍ CHIRURGIE

  • bezbolestnost ošetření je samozřejmostí při každém výkonu
  • každý zákrok v dutině ústní spojený s možnou bolestivostí začíná lokání anestezií – místním znecitlivěním. Před vlastní aplikací znecitlivující injekce (používáme samozřejmě ty nejtenčí možné jehly) znecitlivíme místo vpichu znecitlivujícím gelem.
  • všechny stomatochirurgické zákroky je možno provádět za odborné asistence anesteziologa v analgosedaci
  • tzv. analgosedace – způsob ošetření, během kterého je vědomí pacienta tlumeno farmaky podávanými anesteziologem nitrožilně, kdy stav pacienta je neustále monitorován. Pacient během výkonu pospává či spí, ale je probuditelný. Vnímání bolesti či strachu je potlačeno. Je to stav kontrolovaně navozeného spánku či ospalosti, kdy pacient nevnímá dění ve svém okolí a má příjemný pocit uvolnění. Většina pacientů popisuje jen zážitky kusé, které nejsou popisovány jako nepříjemné. Probuzení je bez doprovodné nevolnosti či zvracení. Výskyt komplikací je téměř nulový. Po výkonu musí pacient vždy odcházet domů s doprovodem.
  • před chirurgickými rekonstrukčními zákroky na dásních a čelistech je nutné odstranit neošetřitelné zuby (zuby se špatným biologickým faktorem), které jsou ložisky a zdrojem infekce
  • zajistíme bezprostřední ozubení pacienta po extrakci zubů v estetické zóně
  • dentální hygiena před každým chirurgickým zákrokem je žádoucí