služby

BEZBOLESTNÉ OŠETŘENÍ

  • bezbolestnost ošetření je samozřejmostí při každém výkonu
    • každý zákrok v dutině ústní spojený s možnou bolestivostí začíná lokání anestezií – místním znecitlivěním. Před vlastní aplikací znecitlivující injekce znecitlivíme místo vpichu znecitlivujícím gelem.
  • na dlouhé komplikované výkony zajistíme komfortní ošetření za odborné asistence anesteziologa
    • tzv. analgosedace – způsob ošetření, během kterého je vědomí pacienta tlumeno farmaky podávanými anesteziologem nitrožilně, kdy stav pacienta je neustále monitorován. Pacient během výkonu pospává či spí, ale je probuditelný. Vnímání bolesti či strachu je potlačeno. Je to stav kontrolovaně navozeného spánku či ospalosti, kdy pacient nevnímá dění ve svém okolí a má příjemný pocit uvolnění. Většina pacientů popisuje jen zážitky útržkovité, které nejsou popisovány jako nepříjemné. Probuzení je bez doprovodné nevolnosti či zvracení. Výskyt komplikací je témeř nulový. Po výkonu musí pacient vždy odcházet domů s doprovodem.