Rožadent

Pracujeme s dentálním mikroskopem

Čekárna Rožadent

nový pacient

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ NOVÉHO PACIENTA LÉKAŘEM BEZ DENTÁLNÍ HYGIENY

 • na vstupní vyšetření a konzultaci s novým pacientem potřebuje lékař aktuální velký přehledný panoramatický RTG (OP) obou čelistí ještě před vstupem do ordinace, proto je potřeba přijít o 30 min dříve (i z důvodu založení karty).
 • délka vlastního vstupního vyšetření a konzultace s lékařem v ordinaci je 30 min
 • Vlastní vyšetření lékařem v ordinaci
  • Zjištění estetických a bolestivých problémů na dásních a zubech
  • zhotovení malých intraorálních digitálních RTG snímků problémových zubů
  • zhotovení diagnostických malých digitálních RTG snímků ke zjištění mezizubních kazů, kazů pod výplněmi a nánosů zubního kamene v mezizubí
  • zkouška vitality zubů
  • vyšetření stavu dásní a detekce zánětu a paradentozy (parodontitidy) citlivým parodontologickým vyšetřením
 • stanovení léčebného a cenového plánu
 • domluvení následných termínů ošetření

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ NOVÉHO PACIENTA SPOJENÉ SE VSTUPNÍ DENTÁLNÍ HYGIENOU

 • na vstupní vyšetření a konzultaci s novým pacientem potřebuje lékař aktuální velký přehledný panoramatický RTG (OP) obou čelistí ještě před vstupem do ordinace, proto je potřeba přijít o 30 min dříve (i z důvodu založení karty).
 • Délka vlastního vstupního vyšetření, dentální hygieny a konzultace s lékařem je celkem 1,5 hod
 • vstupní dentální hygiena, kde hygienistka provede následující úkony (trvá 75 min)
  • vyšetření stavu dásní a detekce zánětu a paradentozy (parodontitidy) citlivým parodontologickým vyšetřením
  • zjištění problémů pacienta s čistěním, sestavení individuálního plánu čištění a nácvik efektivní techniky čištění
  • provedení dentální hygieny pomocí nejmodernějšího, nejšetrnějšího a nejúčinnějšího profylaktického přístroje na trhu - EMS Air Flow Prophylaxis, kterým se mohou šetrně ošetřovat i hluboké parodontální kapsy
  • zjištění estetických a bolestivých problémů na dásních a zubech
  • zhotovení malých introrálních digitálních RTG snímků problémových zubů po konzultaci hygienistky s lékařem dle velkého panoramatického RTG (OP)
  • zhotovení diagnostických malých digitálních RTG snímků ke zjištění mezizubních kazů, kazů pod výplněmi a nánosů zubního kamene v mezizubí
 • vlastní konzultace lékaře s pacientem v rámci vstupní dentální hygieny
  • vyšetření, konzultace a stanovení léčebného a cenového plánu
 • domluvení následných termínů ošetření